SEPTICTANKS SEPTICTANK PLASTIPRO.NL BEZINKPUT PUTTEN BEERPUT WWW.PLASTIPRO.NL

Septictanks / Regen- infiltratietanks / Bezinkput

PlastiPro levert septic-tanks in kunststof en betonnen uitvoeringen. Septic tanks(IBA systemen)  vangen het huishoudelijk afvalwater op van bijvoorbeeld een huishouden, een tijdelijk kantoor, een vakantiehuis e.d.. De tank(tanks) is een vloeistofdichte bak die zowel ondergronds als bovengronds geplaatst kan worden.  Het vervuilde water verblijft slechts tijdelijk in de tank, zodat vaste elementen kunnen verteren. Na een bepaalde verblijftijd wordt het spoelwater geloosd op het oppervlaktewater of op het riool.

 

Per gemeente kunnen de type septic tanks die voorgeschreven worden verschillen. Infomeer voor aanschaf wat uw gemeente voorschrijft. De septic tank is bestand tegen de gebruikelijke huishoudelijke (schoonmaak)middelen. Producten zoals bleekmiddelen, soda-achtige middelen, ontstoppingsmiddelen, zure ontkalkingsmiddelen (op basis van fosforzuur, zoutzuur, zwavelzuur e.d.) vertragen de werking van een septic tank.

 

Oliën, vetten, verf, oplosmiddelen, smeerolie, koelvloeistof en andere producten voor de auto en bestrijdingsmiddelen mogen niet geloost worden in een septic tank. In deze gevallen kan er wel altijd een op maat gemaakte afscheider geplaatst worden.

 

Wenst u vrijblijvend geinformeerd te worden over mogelijkheden en prijzen, neemt u dan gerust contact met ons op.